Nr 31

Konspiration & maktkritik

Nr 33/34
Nr 32

Illustration Lukas Möllersten

Enligt mig håller vi alla på att förvandlas till Antikrist och Vattumannens tidsålder närmar sig. Detta leder in i en mörk tid ur vilken jag hoppas vi kan återfödas i förbättrad form, istället för att tvingas genomleva en av de många dystopier som vi kan föreställa oss.

– Jim Shaw

I »Konspiration & maktkritik« skriver poeter, prosaister, forskare och konstnärer utifrån olika perspektiv på konspirationstänkande och maktkritik. Var går gränsen mellan förenklat konspirationstänkande och legitim maktkritik? Vad innebär det att konspirera?

Numrets inledande essä, »De leende konspiratörerna«, är skriven av historikern Rasmus Fleischer. I texten reder Fleischer ut konspirationstänkandets historia och pekar på förskjutningar i begreppets betydelse, men han pekar också på hur konspirationsteoretiker har förhållit sig till information under de senaste 200 åren.

I Georges Batailles »De heliga sammansvärjningen« ifrågasätts den moderna civilisationen. Essän, som först publicerades 1936 i den konspiratoriska tidskriften Acéphale, har för första gången översatts till svenska av Jan Henrik Swahn. »Det är hög tid att överge den civiliserade världen och dess ljus«, skriver Bataille. »Det finns inte utrymme att låtsas vilja resonera, mån om sin bildning, något som bara har lett till ett liv i leda.« Batailles essä åtföljs av »Utan Ariadnes tråd«, en läsning av »Den heliga sammansvärjningen« författad av religionsfilosofen Ervik Cejvan. Cejvan mediterar över möjligheten att vända civilisationen ryggen, bli huvudlös och förirra sig i extas.

Den nederländska forskaren Miriam Rasch har skrivit en unik essä för numret där frågan om digital kroppslighet och sanning behandlas. Vilka är vi i det digitala nätverket? Är vi »män«, »kvinnor« eller robotar? »Det är ingen idé att vänta på de fiktiva robotarnas övertagande; vi kommer själv att bli robotar«, skriver Rasch.  Essän har översatts till svenska av Viola Bao.

Skribenten Fanny Åström medverkar med en personlig essä om sex, våld och makt. I »Bära hundhuvudet« ställer hon frågor om frivillighet tvång inom modern feminism.

Den italienska poeten Franca Mancinelli översätts för första gången till svenska. I hennes poesi blir vardagliga situationer drömlika och främmande, ibland mardrömslika. Utdrag ur Mancinellis tredje diktsamling, Libretto di transito, har översatts av Jerker Sagfors.

I en omfattande intervju berättar den amerikanske konstnären Jim Shaw om hur konspirationsteorier blev en del av hans konstnärskap. Shaw är bland annat känd för »The Hidden World«, en omfattande samling av konspiratoriska attiraljer som innefattar allt från religiösa pamfletter till serietidningar och amatörkonst. 10TAL publicerar också ett flertal av Shaws verk, däribland nyligen färdigställda målningar ur serien »Alt-Right Mythologies«.

»Paranoia kan vara ett mäktigt vapen för ledare som sprider konspirationsteorier som gynnar dem«. Så skriver Agri Ismaïl i den vittgående essän »Under falsk flagg«. Ismaïl rör sig mellan så olika ämnen som Michel de Nostredame, psykologi, Don DeLillo, Diana av Wales, »Black PR« och Tsarryssland.

Hanna Rajs Lundströms nya dikt »(((hanna rajs)))« har skrivits särskilt för temat »Konspiration & maktkritik«. I dikten skriver poeten om antisemitism med den karakteristiska talspråklighet som hyllades i debutdiktsamlingen Armarna.

Numret avslutas med Arazo Arifs kritiska essä »Att vara alibi«. Arif kombinerar vittnesmål från Mona Monasar, Sara Abdollahi,  Lizette Romero Niknami, Donia Saleh och Sarah Smith Ogunbona med vithetskritik. Fokus ligger på hierarkier mellan feminismer, och då särskilt hur feminists of color anammas som »ärenden« av vita feminister.

I 10TALs fasta debutantsektion publicerar vi en långdikt av Channa Riedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställ

Utgivningsmånad: Mars 2019
Sidor: 80
Pris: 120 kr

Alla medverkande: Sara Abdollahi, Arazo Arif, Viola Bao, Georges Bataille, Ervik Cejvan, Rasmus Fleischer, Madeleine Grive, Agri Ismaïl, Franca Mancinelli, André Masson, Mona Monasar, Lukas Möllersten, Hanna Rajs Lundström, Miriam Rasch, Channa Riedel, Lizette Romero Niknami, Jerker Sagfors, Donia Saleh, Jim Shaw, Sarah Smith Ogunbona, Alexander Svedberg, Jan Henrik Swahn, Fanny Åström, Simon Rydén.