Nr 3

Leva och döda språk

Nr 5/6
Nr 4

Redaktionen går in i det före­gå­ende viol­bruna, i språ­kets möj­lig­het att bryta upp det invanda, det lik­gil­tigt utslä­tade i den ord­smet 80-talet krav­lade i.

För »Hur skall de levande kunna tala till de levande?«, som Werner Aspenström så enkelt for­mu­le­rat det. Det här numret, med tema Levande och döda språk, hand­lar om språk­för­bistring­ens tid, som den såg ut då.

Utgivningsmånad: mars 1981
Antal sidor: 
64
Pris: 
100

Medverkande: Ivar Sviestins, Stellan Skarsgård, Per Verner Carlsson, Marianne Enquist, Lars Inge Nilsson, Paul Celan, Eva Kämsby, Alexander Weiss, Tobias Berggren med flera

Beställ