Nr 13

Lycka

Nr 16
Nr 14/15

Lyckan kan bestå i det till synes enkla och banala. Men lyc­kan är lika all­var­lig som olyckan.

Forskning om lycka visar att de indi­vi­der som mår bäst ofta över­skat­tar sin egen för­måga, den grupp som har mest rea­lis­tisk syn på sin egen för­måga är de milt deprimerade. De flesta av oss är stän­digt sys­sel­satta med att skapa ett lyck­ligt liv. Men vad är egent­li­gen lycka? Vad gör en män­ni­ska lyck­lig? Vem är lycklig?

Musik, käns­lor och sam­tids­konst skild­ras av Camilla Lundberg, Clemens Altgård och Frida Cornell. Fredrik Sahlin gör en genom­gång av det senaste decen­ni­ets feel-good-film, är det smet eller insikts­full rea­lism? Elin Wikström gör en konstak­tion och Lena Malm gör ett konst­pro­jekt om våra före­ställ­ningar kring lycka.

Dessutom inter­vjuer med bland andra Marit Bergman, Eva Ström och Peps Persson och nyskri­ven skön­lit­te­ra­tur om lycka av Anna Jörgensdotter, Aase Berg och Daniel Sjölin.

Utgivningsmånad: november 2003
Antal sidor: 152
Pris: 100

Alla medverkande: Emma Adbåge, Markus Agervi, Johanna Almer, Clemens Altgård, Ronny Ambjörnsson, Jessica Andersson, Aase Berg, Marit Bergman, Helena Boberg, Bengt Brülde, Frida Cornell, Niklas Elmehed, Ylva Falkenham, Christopher Garney, Anna Giertz, Anna Harding, Markus Heilig, Nina Hemmingsson, Dan Jönsson, Anna Jörgensdotter, Joakim Lindengren, Torgny Lindgren, Fredrik Lindström, Luiz Lopez, Camilla Lundberg, Lena Malm, Jonas Mathiasson, Iréne Matthis, David Nessle, Peps Persson, Christoffer Pettersson, Hans Ruin, Carina Rydberg, Fredrik Sahlin, Ingela Sand, Daniel Sjölin, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe, Eva Ström, Elin Wikström och Fanny Zaabi Behrer

Beställ