Nr 28/29

Modern europeisk poesi

Nr 30

Göran Sonnevi

90TAL lyfter fram lyriken från mindre språkområden.

Numret behandlar den samtida poesin i Europa, och är tidskriftens första tvåspråkiga nummer (varje text finns på engelska och svenska). Nordisk, gre­kisk, neder­ländsk, samisk och eng­elsk lyrik intro­du­ce­ras med dik­ter och över­sikts­ar­tik­lar, och poe­ter sva­rar på hur de ser på poesins roll i samhället idag. Marie Silkeberg skri­ver om Göran Sonnevis poesi och John Swedenmark inter­vjuar Linton Kwesi Johnson. Vi presenterar även Maria Miesenbergers konst.

Utgivningsmånad: december 1999
Antal sidor: 
196
Pris: 
100

Alla medverkande: Inger-Mari Aikio, Vasilis Amanatidis, Pelle Andersson, Ralf Andtbacka, Anne Arneberg, Anthony Barnett, Aase Berg, Brit Bildøen, Keith Bosley, Håkan Bravinger, Kate Clanchy, Gro Dahle, Sarah Death, Maura Dooley, Harald Gaski, Jörgen Gassilewski, Yannis Goumas, Catharina Gripenberg, Geir Gulliksen, Daniel Gustafsson, Bob Hansson, Jimmy Hofsö, Per Holmer, Stina Inga, John Irons, Pamela Jaskoviak, Mathias Johansson, Bengt Emil Johnson, Linton Kwesi Johnson, Dan Jönsson, Jackie Kay, Inge Knutsson, Maria Küchen, Maria Lainá, Ingmar Lemhagen, Rika Lesser, Jörgen Lind, Fredrik Lindström, Kristian Lundberg, Marie Lundquist, Bo Madestrand, David McDuff, Ann-Margaret Mellberg, K. Michel, Maria Miesenberger, Peter Mickwitz, Tonnus Oosterhoff, Steinar Opstad, Ebba Ruhe, Pekka Sammallahti, Jo Shapcott, Marie Silkeberg, Göran Sonnevi, Espen Stueland, Jan Henrik Swahn, John Swedenmark, Anna Troberg, Sirkka Turkka, Kristina Utsi, Paul Vincent, Torild Wardenær, Harry D Watson, Malin Åberg Aas, Ola Åstrand och Erik Öhman

Beställ