Nr 5

Moderskap

Nr 8
Nr 6/7

Hur kom­mer det sig att kvin­nor värl­den över hyl­las som mödrar, men sam­ti­digt för­trycks som män­ni­skor?

Med temanumret Moderskap vill vi dis­ku­tera moder­ska­pets bety­delse för de estetiska uttryc­ken. Hur gestal­tas moder­ska­pet i lit­te­ra­tu­ren, kons­ten och filmen? Forskare, för­fat­tare, fil­mare och konst­nä­rer ger sin bild av dagens moder­skap. Madeleine Grive inter­vjuar Agneta Pleijel, bland annat om var­för kvinn­liga för­fat­tare und­vi­ker att skildra kär­le­ken till bar­nen. Aase Berg gör en fall­stu­die av barn­fobi. Karin Wikström gör konst­pro­jek­tet »Moras« och Karin Johannisson beskri­ver hur myten om den goda modern för­änd­rats genom tiderna.

Utgivningsmånad: oktober 2001
Antal sidor:
144
Pris: 
100

Alla medverkande: Eva Adolfsson, Filippa Arrias, Jonas Ask, Aase Berg, Lukas Deurloo, Cecilia Edefalk, Ylva Elvin-Nowak, Kristina Fjelkestam, Carina Gardefjord, Ingemar Gens, Sholeh Irani, Maria Jansson, Karin Johannisson, Elsie Johansson, Dan Jönsson, Anna Jörgensdotter, Helga Krook, Clarissa Kugelberg, Pija Lindenbaum, Katarina Lönnby, Johanna Mo, Anna-Yezica Norling, Agneta Pleijel, Tiina Rosenberg, Kristina Sandberg, Christina Sjöblad, Pernilla Stalfelt, Birgitta Stenberg, Yrsa Stenius, Boel Westin, Karin Wikström, Fanny Zaabi Behrer, Ellen von Zweibergk, Jannike Åhlund och Mia Öström

Beställ