Nr 9/10

Naturen och kulturen

Nr 12
Nr 11

Naturen och kulturen. Vad är då natu­ren? Är natu­ren en eller flera? Hur hands­kas vi med natu­ren?

Människans ska­pelse är kul­tu­ren. Människans vill­kor bestäms av natu­ren. Natur utan kul­tur gör män­ni­skan meningslös.

Utgivningsmånad: mars 1983
Antal sidor:
64
Pris: 100

Medverkande: Ingegärd Bodén, Niklas Törnlund, Lena Zetterström, Veli-Matti Hilli, Sharock Kamyab, James Joyce, Ed Staff, Anette Göranzon med flera

Beställ