Nr 9/10

Novellboom

Nr 12
Nr 11

00TAl granskar den svenska novell­boo­men.

Novellens fram­marsch är kanske det intres­san­taste feno­me­net i den svenska sam­tidslit­te­ra­tu­ren. Vad berodde den på och hur vik­tig är Raymond Carver i sam­man­hanget? Novellförfattarna ger kri­ti­kerna svar på tal i en stor enkät. Dan Jönsson om »folk­hems­sur­re­a­lism« i ung svensk novell­konst. Eva Runefelt pre­sen­te­rar konst­nä­ren Susanna Bjurling och Lena Andersson inter­vjuar åtti­o­ta­lets lit­te­rära stjärn­skott Roque Falcón. Samt, för­stås, nyskrivna noveller.

Utgivningsmånad: september 2002
Antal sidor: 96
Pris:
 100

Alla medverkande: Anneli Aaltonen, Lena Andersson, Jonas Arlert, Beata Arnborg, Susanna Bjurling, Cecilia Davidsson, Inger Edelfeldt, Marianne Enquist, Johan Eriksson, Roque Falcón, Anna Finney, Joakim Forsberg, Åsa Grennvall, Hans Gunnarsson, Per Hagman, Anna Hanehøj, Anna Hedberg, Ninni Holmqvist, Dan Jönsson, Mats Kempe, Mats Kolmisoppi, Stefan Lindberg, Lotta Lotass, Pella Lundmark, Ulla Montan, Eva Runefelt, Peter Sandström, Johannes Sjögren, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe, Jerker Virdborg och Fanny Zaabi Behrer

Beställ