Nr 11

Novellzoom

Nr 13
Nr 12

Vad hän­der i den nya ame­ri­kanska pro­san?

1990-talets novel­lis­ter har vis­ser­li­gen arbe­tat mer i skymun­dan från kri­ti­ker och mass­me­dier, men beror det på att de skulle vara mindre intressanta?

John Erik Riley sam­ta­lar med David Foster Wallace, som också med­ver­kar med en novell. Nykomlingar och lit­te­rära kome­ter som Adam Hasslett och George Saunders intro­du­ce­ras. Debatten om det ame­ri­kanska infly­tan­det på svensk novel­listik fort­sät­ter och vi pub­li­ce­rar ald­rig tidi­gare över­satta novel­ler av Joyce Carol Oates och Raymond Carver.

Utgivningsmånad: december 2002
Antal sidor:
96
Pris:
 100

Alla medverkande: Clemens Altgård, Ernst Billgren, Håkan Bravinger, Raymond Carver, Johan Christiansson, Ane Farsethås, David Foster Wallace, Adam Haslett, Nina Hemmingsson, Lotta Lannebo, Marianne Lindberg De Geer, Cecilia Lindemalm, Rolf Lundén, Johan Malmström, Joyce Carol Oates, John Erik Riley, Jörgen Sandberg, George Saunders, Sara Stribe, Jonas Thente, Jeff Wall och Fanny Zaabi Behrer

Beställ