Nr 14/15

Nuskapande språkkonst

Nr 17/18
Nr 16

Just nu hän­der myc­ket i den unga svenska lit­te­ra­tu­ren.

Poesin i den nyska­pande svenska pro­san är högst påtag­lig och gen­rerna luck­ras upp allt mer. Flera unga för­fat­tare arbe­tar med att under­söka språ­ket på nytt, som ljud och musik, och det görs ihär­diga utbryt­nings­för­sök ur språ­ket och berät­tan­det. I detta nummer av 00TAL har vi tagit ett sam­lat grepp kring den inno­va­tiva romankonsten.

Vad säger för­fat­tarna själva? Vill de inordna sitt skri­vande i en tra­di­tion eller vill de pröva helt nya for­mer? Vi har intervjuat bland andra Sigrid Combüchen, Jonas Hassen Khemiri, Mara Lee och Peter Kihlgård.

»Språket är inte till för att över­täcka en text som finns där­un­der och som läsa­ren ska lista ut«, skriver Madeleine Grive i ledaren. »00-talets lit­te­ra­tur kän­ne­teck­nas istäl­let av ett intresse för att skildra det främ­mande. I berät­tel­sen är själva språ­ket det viktigaste.«

De unga för­fat­tarna Malte Persson och Daniel Sjölin ger i varsin essä sin syn på vad det är som hål­ler på att för­änd­ras i svensk lit­te­ra­tur, och Annika Korpis suc­cé­de­but Hevonen Häst ana­ly­se­ras av en annan poe­tisk pro­sa­ist – Lotta Lotass.

Utgivningsmånad: februari 2004
Antal sidor: 128
Pris: 100

Alla medverkande: Jonas Ask, Majgull Axelsson, Helene Billgren, Sigrid Combüchen, Monika Fagerholm, Nils Forsberg, Christopher Garney, Anna Giertz, Göran Greider, Anna Hallberg, Johannes Heldén, Malin Hillberg, Dan Jönsson, Jonas Hassen Khemiri, Peter Kihlgård, Martin Krall, Richard Larsson, Mara Lee, Cato Lein, Lotta Lotass, Kerstin Norborg, Andreas Nobel, Andrew O´Hagan, Malte Persson, Christoffer Pettersson, Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Kristina Sandberg, Daniel Sjölin, Pernilla Stalfelt, Roger Stenberg, Sara Stribe, Jenny Tunedal och Fanny Zaabi Behrer

Beställ