Nr 8

Ny queer lyrik

Nr 9

Köp numret

»Säg det snett«. Med dessa ord inleds vårt nya nummer.

En dikt rymmer erfarenheter inte bara genom vad den säger utan också hur det sägs. Lyrik visar på språkets föränderlighet. Queer poesi, till exempel, bryter ofta upp språkliga samt form- och innehållsmässiga normer.

I 20TAL #9, »Ny queer lyrik«, tar vi fasta på hur poesin har blivit en vital tillflyktsort och ett kritiskt verktyg för personer som existerar utanför normer, såväl språkliga som personliga. Dikten leker och skevar. Läsaren bjuds in att uppleva den instängdhet som poeten känner i själva språket, och hur dikten kan bli en väg ut ur den.

Silvana Imam är aktuell i rollen som Hamlet på Kulturhuset Stadsteatern. Karaktären har genom historien varit föremål för många gränsöverskridande läsningar, och i numret publicerar vi exklusivt den lyrik som Imam har skrivit till pjäsen, som regisseras av Sunil Munshi.

I ett stort block med queera författare från flera länder presenteras poesi från Färöarna, Skottland, USA och Danmark. Poeten och countrymusikern Julian Talamantez Brolaski diktar utifrån författare som Ovidius och Shakespeare, vilka vävs samman med Apachefolkets traditioner. Hen luckrar upp dominerande språkliga normer och tar fasta på dubbelhet i laddningar och etymologier. Beinir Bergsson hyllades för sin diktsamling Sólgarðurin, som nominerades till Nordiska rådets litteraturpris och är det första stora verket på Färöarna som uttalat gestaltar homosexuella erfarenheter. Ett urval ur de båda poeternas dikter har för första gången översatts till svenska av John Swedenmark.

Harry Josephine Giles från Skottland har blivit prisad för sin ovanliga prosalyrik och diktning, som hämtar inspiration från spoken word samt science fiction och ofta skrivs på varianter utanför standardengelska, som orkadiska. År 2024 är hon aktuell med den nya diktsamlingen Them! och 20TAL introducerar henne på svenska genom att publicera dikter ur det kommande verket, översatta av Jonas Brun.

I blocket introduceras också två uppmärksammade författare från Danmark: Gry Stokkendahl Dalgas och Luka HolmegaardJonas Arvidsson har tolkat det första kapitlet, »digt«, ur Stokkendahl Dalgas hyllade hybridverk At performe transkønnet vrede: digt, oversættelse, essay og fanfiction (2022), där hon genom att associera till klinikens språk belyser erfarenheter av utredningar och dysfori. Luka Holmegaards långdikt »No face, no match« är hämtad ur diktsamlingen Havet i munden (2023) och har översatts till svenska av Frej Haar. I sin poesi bryter Holmegaard ner det våld som förknippas med utredningar och språk, och citerar bland annat utsagor från Oscar Wilde och Jean Genet.

Vårt nummer uppehåller sig vid det queera inte bara i denna lyrik utan också inom konsten. Konstnären Isaac Julien har nyligen varit aktuell på Tate Britain med en stor utställning om hur han genom filmkonst, fotografi och installationer har undersökt skönhet, överdrift, frihet och det sublima som motståndshandling. Fanny Wendt Höjer skriver om Juliens utforskande av svarthet i relation till den queera närvaron i essän »Frihetens poetik«. Även konstnären Atoosa Farahmand utforskar frågor om frihet och motståndets estetik ur ett intersektionellt perspektiv. Författaren Ida Therén har träffat Farahmand för ett samtal om hennes aktivistiska engagemang och arbetet med den normbrytande utställningen Not A Typical Persian Girl.

Vi avslutar numret med en presentation av den både humoristiska och högstämda italienska poeten Frederico Italiano och bjuder in till en från och med nu utökad debutantavdelning där vi presenterar två unga poeter: Ester Berg och Emilia Hasselquist Langefors.

Poesin är det »element i och genom vilket Federico Italiano söker komma underfund med världen«, skriver Aris Fioretos i sin introduktion av den italienska författaren. Numret avslutas med ett gediget urval dikter som visar på bredden och djupet hos den mångsidiga poeten, vars nyfikna och finstämda uttryck har tolkats till svenska av Fioretos:

stanna, lyssna: sången

stammar ur otänkbara tider

före alla torn – och själv ankom du just.

 

Medverkande: Silvana Imam, Julian Talamantez Brolaski, Beinir Bergsson, Harry Josephine Giles, Gry Stokkendahl Dalgas, Luka Holmegaard, Federico Italiano, Aris Fioretos, Fanny Wendt Höjer, Isaac Julien, Atoosa Farahmand, Ida Therén, Ester Berg, Emilia Hasselquist Langefors, Jonas Brun, John Swedenmark, Frej Haar, Jonas Arvidsson, Leonard Stenberg m fl.