Nr 30

Ockupera rummen

Nr 32/33
Nr 31

Jenny-Marie Johnsen

En av litteraturens uppgifter är att ockupera rummen, att ständigt öppna nya dörrar, höra vilket språk och vilka människor som döljer sig bakom dem.

Lek och arkitektur i den unga svenska poesins rum: Essäer av Göran Greider och Steve Sem-Sandberg.

Anglosaxisk poesi och surrealism: Heidi von Born tolkar Joyce Carol Oates och introducerar Carol Rumens. Peter Glücksam om Leonora Carrington, en tvättäkta surrealist.

Utgivningsmånad: juni 1989
Antal sidor:
128
Pris: 100

Alla medverkande: Anne-Marie Berglund, Heidi von Born, Leonora Carrington, Deanna Farneti, Peter Glücksam, Göran Greider, Madeleine Grive, Christian Gustafson, Fie Johansen, Jenny-Marie Johnsen, Lars Lidén, Tuija Lindström, Joyce Carol Oates, Susanne Pagold, Anna-Karin Palm, Susanna Román, Carol Rumens, Steve Sem-Sandberg, Jan Henrik Swahn, Claes Wahlin och Maria Österberg

Titeln är slutsåld