Nr 27

Outsidern

Nr 30
Nr 28/29

Finns det ett sam­band mel­lan dår­skap och kre­a­ti­vi­tet?

Författare, konst­nä­rer, fors­kare och psy­ko­a­na­ly­ti­ker diskuterar outsiderns dubbelhet och roll i konsten. I numret finns bland annat en stor inter­vju med för­fat­ta­ren och filo­so­fen Colin Wilson om hans syn på out­si­dern i dag, och en essä om Greta Garbos utan­för­skap.

Utgivningsmånad: september 1999
Antal sidor: 
150
Pris: 
100

Alla medverkande: Miki Agerberg, Clemens Altgård, Åsa Andersson, Jonas Ask, Elena Balzamo, Channa Bankier, Nina Bondeson, Håkan Bravinger, Olof Buckard, Eva-Stina Byggmästar, Maja Caserman, Clarence Crafoord, Cecilia Edefalk, Anna-Maria Ekstrand, Anna Finney, Lars Forssell, Agneta Geijer, Niko Grafenauer, Beate Grimsrud, Madeleine Grive, Camilla Hammarström, Karin Hansson, Germund Hesslow, Rut Hillarp, Sture Johannesson, Karin Johannisson, Sara Jordenö, Ola Julén, Ann Jäderlund, Dan Jönsson, Mare Kandre, Cato Lein, Marianne Lindberg De Geer, Maja Lundgren, Ulla Montan, Jockum Nordström, Suzanne Osten, Andreas Palmaer, Lisbet Palmgren, Percival, Roger Risberg, Vïctor Rojas, Tiina Rosenberg, Ernesto Sabato, Håkan Sandell, Marie Silkeberg, Stig Sjölund, Jonas Thente, Alain Topor, Anna Troberg, Colin Wilson, Björn Wiman, Jeanette Winterson, Per Zetterfalk, Elisabeth Zila-Olin, Gudrun Åberg

Beställ