Nr 20

Övergrepp

Nr 23/24
Nr 21/22

Cajsa von Zeipel. Foto Sophie Mörner

Vilka uttryck tar sig övergreppen i den samtida skönlitteraturen och konsten?

Hur gestaltas konstnärligt dessa erfarenheter som så många människor utsätts för? Och som ofta är så ytligt och schablonartat skildrade i populärkulturen? För att få reda på det har vi beställt nya skönlitterära texter, essäer, reportage, artiklar och konstprojekt. Vi har tagit upp olika slags övergrepp i politiska, ekonomiska och sociala relationer där den värdighet varje människa äger kränks. I numret medverkar författare, konstnärer, forskare och andra yrkesutövare.

Numret tar också upp andra över­grepp som stän­digt aktu­a­li­se­ras i sam­tids­de­bat­ten – för­fat­ta­ren Malin Nord har i ett lit­te­rärt repor­tage från Sápmi träf­fat för­fat­tarna Risten Sokki, Inghilda Tapio och Rawdna Carita Eira som berät­tar om poli­tiska över­grepp och skam­men som tagit 150 år att bryta. Konstkritikern Dan Jönsson skri­ver om bild­kul­tu­ren som dri­ver det euro­pe­iska enga­ge­manget för flyk­ting­mot­ta­gande, om »vik­ten av anstöt­lig­het i en anstötlig tid«. Poeten och essä­is­ten Aase Berg om kons­ten att ljuga, om lögnen som hjälp­sam vän.

Dessutom nya skön­lit­te­rära tex­ter av Ann Jäderlund, Olga Ravn, Nora Gomringer, Gustav Almestad, Idha Holmlund och Zara Kjellner. Poeten Johanna Ringertz är debutant.

Utgivningsmånad: november 2015
Antal sidor: 120
Pris: 120 kr

Alla med­ver­kande: Dimen Abdulla, Clemens Altgård, Gustav Almestad, Sarra Anaya, Rebecka Bebben Andersson, Arazo Arif, Eszter Babarczy, Aase Berg, Amelie Bjurenhed, Rawdna Carita Eira, Inti Chavez Perez, Sara Eriksson, Federico García Lorca, Nora Gomringer, Madeleine Grive, Daniel Gustafsson Pech, Monika Hauser, Idha Holmlund, Ann Jäderlund, Dan Jönsson, Sherin Khankan, Zara Kjellner, Karin Lenke, Kheira Linder, Johanne Lykke Holm, Lukas Möllersten, Sophie Mörner, Elena Namli, Gabriella Nilsson, Malin Nord, Olga Ravn, Patricia Reyes, Johanna Ringertz, Burcu Sahin, Risten Sokki, John Swedenmark, Lasse Söderberg, Inghilda Tapio, Cajsa von Zeipel och Birgitta Östlund

Beställ