Nr 31

Pasolini

Nr 34/35
Nr 32/33

Introduktion av en av efter­krigs­ti­dens vik­ti­gaste för­fat­tare: Pier Paolo Pasolini. Poeten, roman­för­fat­ta­ren, film­ska­pa­ren, dra­ma­ti­kern och bild­konst­nä­ren som ald­rig drog sig för att sätta sig själv på spel när han utma­nade det sam­häl­leliga samförståndet.

Numret inne­hål­ler essäer, inter­vjuer, dik­ter och tex­ter av och om Pasolini.

Utgivningsmånad: december 1989
Antal sidor: 
60
Pris: 100

Beställ