Nr 5

Passion

Nr 7
Nr 6

Therese Bohman, Elisabeth Hjort och Eli Levén. Foto Jonas Jörneberg

Är pas­sio­nen en för­gö­rande kraft eller är den kre­a­tiv?

I numret utforskar 10TAL pas­sio­nen och begä­ret i vår tids lit­te­ra­tur, konst, film och samhälle. »Kanske«, frågar sig Madeleine Grive i ledaren, »är pas­sio­nen, besatt­he­ten och den starka hän­gi­vel­sen, som vi ser i flera konst­verk, fil­mer och roma­ner idag, ett uttryck för vår tids undan­trängda begär?«

Ta del av vårt unika möte med de pas­sio­ne­rade roman­de­bu­tan­terna Eli Levén, Therese Bohman och Elisabeth Hjorth, som sam­ta­lar med Madeleine Grive om sam­ban­den mel­lan sex­u­a­li­tet, skri­vande, skön­het och död. Läs även deras nya skön­lit­te­rära tex­ter.

Kristoffer Leandoer har läst och över­satt Emmanuel Carrères bok Andra liv än mitt eget och reflek­te­rar över en prosa som off­rar allt för kärleken. Tysk­s­chwei­ziska per­for­man­ce­po­e­ten Nora Gomringer är aktu­ell på 10TAL Bok med diktsamlingen Men säg nåt om natten då. I ett sam­tal med Annina Rabe berättar hon i numret om sitt kluvna för­hål­lande till Tyskland och om var­för hon blir tra­kas­se­rad av prosa.

Utgivningsmånad: september 2011
Antal sidor: 
104
Pris: 
100

Alla medverkande: Majgull Axelsson, Helena Boberg, Therese Boman, Elin Cullhed, Carin Ellberg, Helena Fagertun, Nora Gomringer, Ida Sofie Gust, Sara Gust, Elisabeth Hjorth, Jonas Holmberg, Jonas Jörneberg, Jessica Kempe, Kristoffer Leandoer, Cato Lein, Eli Levén, Jonas Mosskin, Henrik Mårtensson, Annina Rabe, Lina Salén, Jan Henrik Swahn och Pia Tafdrup

Beställ