Nr 1

Psykologisk realism

Nr 3
Nr 2

Marianne Enquist

Psykologisk rea­lism och revo­lu­tio­när god­mo­dig­het. I andra num­ret av Åttiotal visar redak­tio­nen sitt posi­tiva ställ­nings­ta­gande. Under några dagar, kal­lade Pomonadagarna, hölls dis­kus­sio­ner om hur den socio-sensu-fantastiska lit­te­ra­tu­ren ska skri­vas och hur dåti­dens recen­sen­ter endast hyl­lar »Den heliga vardagen«. Ett num­mer i den seri­ösa ironins tecken.

Utgivningsår: 1980
Antal sidor: 
64
Pris: 
100

Medverkande: Maria Gyllenhaal, Johan Günter, Ragnar Strömberg, Torun Gynnerstedt med flera

Beställ