Nr 26

Rätten att berätta

Nr 28
Nr 27

Kollage Lukas Möllersten

Möt författare och konstnärer från hela världen som kämpar för ordets frihet.

Yttrandefrihet är ingen självklarhet. Författare tystnas ner, fängslas eller ignoreras. Om inte rätten att berätta är fri, hur ska vi då kunna bilda oss en uppfattning om vad frihet är? Numret ägnas åt författare som verkar i trånga politiska och mediala klimat, men som ända lyckas göra sina röster hörda.

Utgivningsmånad: juni 2009
Antal sidor:
94
Pris: 
100

Alla medverkande: Lars Ahlström, Clemens Altgård, M-L Andersen, Parvin Ardalan, Giannina Braschi, Charlotte Bydler, Mia Couto, John Clifford, Haideh Daragahi, Rennie Ellis, Henrik C. Enbohm, Johannes Flink, Annika von Hausswolff, Marja Helander, Stefan Helgesson, Olov Hyllienmark, Dan Jönsson, Jonas Jörneberg, Nasta Labada, Malin Gabriella Nordin, Cletus Nelson Nwadike, Anders Petersen, Barys Pjatrovitj, Dmitri Plax, Annina Rabe, Laura Restrepo, Arne Ruth, Kristina Sigunsdotter, Örjan Sjögren, Maria Söderberg, Lars Tunbjörk, Julius Viktorsson, Peter Weiss, Frank Westerman, Alexis Wright och Andreas Åberg

Till num­rets höjd­punk­ter hör också en klar­gö­rande histo­risk genom­gång av Irans kvin­no­för­tryck sig­ne­rad Haideh Daragahi och Arne Ruth, och Andreas Åbergs sam­tal med foto­gra­ferna Anders Petersen, Lars Tunbjörk och i syn­ner­het Annika von Hausswolff.
— Malin Krutmeijer, Aftonbladet

Beställ