Nr 5/6

Rockrike

Nr 8
Nr 7

Numret Rockrike över­sät­ter eng­elsk rock­ly­rik till svenska och fun­de­rar kring den nämnda lyri­kens lit­te­rära kva­li­te­ter.

Vi bju­der även på själv­med­ve­ten­het och reflek­te­rar kring 80TALs kol­le­gor: Janus, Café Existens och KRIS.

Utgivningsmånad: december 1981
Antal sidor:
72
Pris: 100

Medverkande: Thorkild Björnvig, Bob Dylan, Willy Granqvist, Hannu Helin, Claes Hylinger, Björn Julén, Paul Simon, Urpu-Liisa Karahka, Magnus Palm, Tommy Tabermann, Josephine Siskind, Lena Hirsch, Madeleine Grive med flera

Beställ