Nr 2/3

Staden

Nr 5/6
Nr 4

En bred genomgång av »staden«, som begrepp och livs­rum.

Bidragen av för­fat­tare, konst­nä­rer, fors­kare och arki­tek­ter bil­dar en rik och mång­fa­cet­te­rad bild av vad som har kom­mit att bli den moderna män­ni­skans natur­liga miljö. Dessutom ett fler­tal klas­siska tex­ter om sta­den.

Utgivningsmånad: oktober 1991
Antal sidor: 
176
Pris: 
150 (Slutsåld)

Alla medverkande: Clemens Altgård, Louis Aragon, Jana Becker, Walter Benjamin, John Berger, Anne-Marie Berglund, Bosse Bergman, Ola Billgren, Daniel Birnbaum, Lars Bjurman, Ernst Brunner, Nina Burton, Marcelo Cohen, Eva Eriksson, Ulf Eriksson, Karl G Fredriksson, Kerstin Gezelius, Gabi Gleichman, Juan Goytisolo, Madeleine Grive, Rafael Guillén, Ulf Peter Hallberg, Hafsa Bint al-Hayy, Astrid Högström, Jan Kauri, Christian Kupchik, Manni Kössler, Kate Larson, Åke Leander, Federico Garcia Lorca, Juan de Loxa, Jean-Francois Lyotard, Luis Garcia Montero, Anna-Karin Palm, Uns al-Qulub, Björn Ranelid, Elisabetta Rasy, Rainer Maria Rilke, Steve Sem-Sandberg, Naomi Segal, Lennart Sjögren, Cecilia Sjöholm, Susan Stewart, Arne Sundelin, Björner Torsson, Johan Olof Wallin, Rolf Wohlin, Abu Ya´far, Hamda Bind Ziyad, Ingvar Andersson, Micke Berg, Vladimir Bobri, Max Book, Henry Chalfant, Giorgio de Chirico, Marta Cooper, Lars H Eriksson, Francisco Goya, George Grosz, Adolf Hallman, Sten Leijonhufvud, Claudia Lindén, Edourd Manet, Lars Nyberg, Ingvar Näslund, Jon Oskar, Giovanni Battista Piranesi, Maja Rut, Erich Stering, Jan Svenungsson, Jan Wirén, Louise Wohlfart

Titeln är slutsåld