Nr 25

Världen i Europa

Nr 27
Nr 26

Var slu­tar pro­san och var bör­jar poe­sin?

I temanumret Världen i Europa lyfter 90TAL fram poesi från Norden, Frankrike, Belgien, Spanien och Storbritannien. Sju nor­diska för­fat­tare sva­rar på enkät­frå­gor. Ingmar Lemhagen har skrivit en stor essä om punkt­ro­ma­nen. Dessutom innehåller numret en special om Stockholms poesifestival 1998.

I ledaren skriver Madeleine Grive: »Tonvikten i 90TALs nummer om samtidslyriken är – det omfattande internationella materialet till trots – ändå lagd på den nordiska litteraturen och diskussionen om poesi, om vad som är poesins fundament och om poesins relation till prosa.«

Utgivningsmånad: december 1998
Antal sidor: 
102
Pris: 
100

Alla medverkande: Lars Ahlström, Ralf Andtbacka, Mike Bradley, Eva-Stina Byggmästar, Janne Carlsson, Inger Edelfeldt, Agneta Enckell, Bernadine Evaristo, Niels Frank, Eric Pauli Fylkesson, Concha Garcia, Jörgen Gassilewski, Madeleine Grive, Camilla Hammarström, Gunnar D Hansson, Per Holmer, Esmail Kho’i, Tom Lanoye, Ingmar Lemhagen, Marie Lundqvist, Jonas (J) Magnusson, Said Moghadam, Ulla Montan, Ulf Karl Olov Nilsson, Kerstin Norborg, Johan Nordbeck, Denrele Ogunwa, Tore Renberg, Susanne Rignell, Ulla Roseen, Jacques Roubaud, Lemn Sissay, Anna Ståbi, Juan Carlos Sunén, Lars Svensson, Kenneth White, Thomas Wågström och Benjamin Zephaniah

Beställ