Nr 23

Tro och tvivel

Nr 26
Nr 24/25

Thomas Öberg. Foto Frans Hällqvist

Numret är en lägesbeskrivning av författare, konstnärer och forskare om vad vi tror på idag.

Vad betyder tro för människor och vilka uttryck tar sig olika övertygelser? Kan tro begränsa den konstnärliga friheten? Varför tror vi?

»Tro är släkt med dröm­mar, uto­pier och visioner«, skriver Madeleine Grive i ledaren. »För många är tron så stark att den är lika med san­ning. Under livet tror vi på många saker. Vi tror kanske på tom­ten, på horo­skop, på kär­le­ken, på bättre tider, på ett liv efter detta, på en högre makt, på rätt­visa och demo­krati, på jäm­ställd­het mel­lan könen.«

I öppenhjärtiga intervjuer berättar författare, musiker, regissörer och skribenter om sin tro och sina tvivel, bl.a. Lars Norén, Ann Jäderlund, Mohamed Omar, Stig Larsson, Christine Falkenland, Arne Ruth, Roy Andersson och Thomas Öberg från bob hund.

Utgivningsmånad: augusti 2007
Antal sidor:
164
Pris: 
100

Alla medverkande: Thomas Anderberg, Jessica Andersson, Roy Andersson, Mattias Bardå, Jonna Bornemark, Jonas Brun, Stefan Danielsson, Christine Falkenland, Athena Farrokhzad, Kicki Fjell, Sara Frank, Anita Goldman, Nova Gullberg Zetterstrand, Ulf Görman, Olav Hammar, Frans Hällqvist, Karin Johannisson, Ann Jäderlund, Dan Jönsson, Jonas Jörneberg, Maria Küchen, Stig Larsson, Lena Löwendahl, Emelie Moberg, Henrik Mårtensson, Lars Norén, Mohamed Omar, Martin Palm, Arne Ruth, Sara Stribe Pavell, Sara Tuss Efrik, Owe Wikström, Fanny Zaabi Behrer, Per Zetterfalk, Andreas Åberg och Thomas Öberg

Beställ