Nr 16

Ukraina

Nr 19
Nr 17/18

Oksana Zabuzjko. Foto Oleksandr Laskin

»Om världen nu bara, den här gången, kunde lyssna.«

»Ukraina« är en unik intro­duk­tion till sam­tida ukrainsk lit­te­ra­tur, konst och kul­tur­de­batt. 10TAL pre­sen­te­rar ukrainska för­fat­tare, över­sät­tare och konst­nä­rer, som alla på ett eller annat sätt för­hål­ler sig till kri­get, inva­sio­nen och lit­te­ra­tu­rens roll i dagens Ukraina. 10TALs num­mer är det första någon­sin som helt foku­se­rar på Ukrainas sam­tida lit­te­ra­tur och kultur.

Vi pub­li­ce­rar en för tidskriften nyskri­ven appell av Oksana Zabuzjko, en essä av poe­ten Oleh Kotsarev om den sam­tida ukrainska lyri­ken, en nyskri­ven dikt­cy­kel och glö­dande prosa av Serhij Zjadan och en rap­port om konst­sce­nen i Kiev av Dan Jönsson. Vi intro­du­ce­rar också den ukrainska poe­ten Ljubov Jakymtjuk och pre­sen­te­rar Sofia Andruchovytj genom ett utdrag ur hen­nes suc­cé­ro­man Felix Austria. Totalt med­ver­kar 25 ukrainska för­fat­tare, över­sät­tare och konst­nä­rer ur olika gene­ra­tio­ner i vårt num­mer, varav de flesta för första gången på svenska.

Utgivningsmånad: november 2014
Antal sidor: 128
Pris: 150

Alla medverkande: Clemens Altgård, Jurij Andruchovytj, Sofia Andruchovytj, Katerina Babkina, Yevgenia Belorusets, Natalka Bilotserkivets, Boris Cheronskij, Miriam Dragina, Lina Ekdahl, Jonas Gren, Madeleine Grive, Linn Hansén, Lev Hrytsyuk, Nils Håkanson, Jurij Izdryk, Ljubov Jakymtjuk, Dan Jönsson, Nikita Kadan, Oleh Kotsarev, Halyna Kruk, Volodymyr Kuznetsov, Marianna Kyjanovska, Oleksandr Laskin, Mi Lennhag, Vasyl Lozynskyj, Oleh Lysjeha, Oksana Lutsiv, Andrzej Mencwel, Kostyantyn Moskalets, Lukas Möllersten, Mikael Nydahl, Olga Pedan, Dmitri Plax, Vladimir Rafeenko, Henrik Sahl Johansson, Bengt Samuelson, Ostap Slyvynskyj, Jan Henrik Swahn, Ingrid Wirengren, Susanna Witt, Oksana Zabuzjko, Bodil Zalesky och Serhij Zjadan

Beställ