Nr 29

Vässa kritiken!

Nr 30/31

Suzanne Osten. Foto Henrik Mårtensson

Vässa kritiken! sam­las några av 
den sam­tida kri­ti­kens främsta utö­vare, anta­go­nis­ter och vik­ti­gaste
 dia­log­part­ners.

Slappa omdö­men, list-journalistik och en kri­tik som hand­lar
 mer om per­son än pre­sta­tion. Tidningarnas kul­tur­si­dor behö­ver sli­pas, men hur?

Marjorie Perloff skri­ver om Hillary Clintons slappa läs­ning av Barack Obamas memo­a­rer. I en serie nyskrivna tan­kar kring kri­ti­kens funk­tion och väsen stäl­ler Horace Engdahl den sam­tida kri­ti­ken i rela­tion till sin histo­riska
 mot­sva­rig­het. Mats Gellerfelt gör en jäm­fö­relse mel­lan lit­te­ra­turre­cen­sen­ter­nas kli­chéer och ost­ronre­cen­sen­ter­nas bris­tande tro­vär­dig­het.

Numret innehåller essäer av Arne Ruth, Aase Berg, Tomas Forser, Maurice Blanchot, Gérard de Cortanze, John Swedenmark med flera. Vi bjuder även på intervjuer med Suzanne Osten, Pia Tafdrup, Thomas Hylland Eriksen, Beate Grimsrud och Carl-Johan Malmberg.

I sam­band med utgiv­ningen av 00TALs kri­ti­knum­mer pre­sen­te­rar vi första
utgå­van av 10TAL Bok – en ny böj­lig gren på det snart 30-åriga 00TAL-trädet för
 poesi, essä­istik och andra lit­te­rära utskott.

Den väl­tem­pe­re­rade kritiken är en sub­jek­tiv för­läng­ning och 
för­djup­ning av kri­ti­knum­ret där Andreas Åberg läser av tem­pe­ra­men­tet hos
 kri­ti­ken av idag. Tillsammans med Madeleine Grive utforskas tid­skrif­ter­nas odis­ku­tabla bety­delse för kri­ti­kens utveck­lings­po­ten­tial och obe­ro­ende ställ­ning.

Utgivningsmånad: december 2009
Antal sidor:
 160
Pris: 
100

Alla medverkande: Clemens Altgård, Ralf Andtbacka, Kristoffer Arvidsson, Aase Berg, Lovisa Berndt, Maurice Blanchot, Annelie Carlström, Gérard de Cortanze, Maria Ekman, James Elkins, Horace Engdahl, Mariann Enge, Lou Fallenius, Erik Fichtelius, Tomas Forser, Mats Gellerfelt, Beate Grimsrud, Andreas Harbsmeier, Thomas Hylland Eriksen, Jim Jakobsson, Dan Jönsson, Jonas Jörneberg, Cato Lein, Carl-Johan Malmberg, Henrik Mårtensson, Daniel Neurath Ossnevs, Suzanne Osten, Marjorie Perloff, Annina Rabe, Håkan Rehnberg, Märta Rovin, Arne Ruth, Pamela Schultz Nybacka, Richard Swartz, Josefine Sternvik, Sara Stribe Pavell, Jan Henrik Swahn, John Swedenmark, Pia Tafdrup, Sverker Tirén, Peter Worland och Andreas Åberg

I det nya num­ret av tid­skrif­ten 00tal är svans­fö­ringen hög och tonen reso­ne­rande, det smis­kas med omsorg.
— Kaj Schueler, SvD

Beställ