Willy Kyrklund

Nr 2/3
Nr 1

Illustration Ernst Billgren

Stor pre­sen­ta­tion av Pilotpristagaren Willy Kyrklund — posi­ti­vism och mystik i säll­sam för­e­ning.

Intervju av Claes Wahlin och Arne Florin, vilka även bidrar med essäer om mate­ma­ti­kens respek­tive god­he­tens och onds­kans funk­tio­ner i Willy Kyrklunds för­fat­tar­skap. Åtta styc­ken debu­tan­ter, bland dem Kristian Lundberg. John Peter Nilsson om Ernst Billgrens konst.

Utgivningsmånad: november 1990
Antal sidor:
90
Pris: 
150 (Slutsåld)

Alla medverkande: Charlotte Boman, Linda Borgström, Susanna Bremberg, Inger Edelfeldt, Lina Ekdahl, Per Engström, Arne Florin, Madeleine Grive, Christian Gustafsson, Pia Johansson, Willy Kyrklund, Kristian Lundberg, John Peter Nilsson, Inger Olausson, Anna-Karin Palm, John Swedenmark, Folke Tersman, Claes Wahlin, Åsa Wettergren, Ernst Billgren, Magnus Bärtås, Leif Engberg, Maria Eriksson, Tommy Hilding, Anders K. Johansson, Agneta Persson, PROPAGANDA gbg, Roger Risberg, Arne Widman

Titeln är slutsåld